čtvrtek 19. září 2019

Tutoriál o Pythonu pro začátečníky

Při hledání optimální verze Tutoriálu o Pythonu pro začátečníky, jsem se setkal s méně známým zdrojem, kterým je portál sallyx.org
Poslední novinky jsou sice datovány na Štědrý den 2018, ale to nic neubírá na užitečnosti poněkud "zestárlého" obsahu. Místo toho, abych představoval autora portálu, nabízím úvodní poznámku autora portálu sallyx.org:
"S Pythonem jsem se setkal při studiu na vysoké škole, a abych nemusel hledat někde ve svých skromných poznámkách nebo pátrat v paměti jak se s Pythonem vlastně pracuje, napsal jsem si krátkou „příručku“. Později jsem se rozhodl přetvořit příručku do formy tutoriálu o Pythonu pro začátečníky."
Z rozsáhlého materiálu příručky jsem vybral jako ukázku dílčí téma"
Funkce a operátory z Pythonu
Stránka pojednávající
na uvedené téma je:

https://www.sallyx.org/sally/python/python4.php
Cituji autora:
"Python má samozřejmě běžně známé operátory, jako je operátor přířazení =, operátor sčítání + atd. V Pythonu lze používat i zkrácený zápis operátoru, tj. místo promenna = promenna + x můžete psát promenna += x, místo promenna = promenna / x můžete psát promenna /= x atd. To znáte už z jiných programovacích jazyků.
Méně známé operátory a 'built-in' funkce Pythonu jsou tématem této lekce:
Převody mezi čísly
Převody mezi seznami a n-ticemi
Funkce str() a repr()
Zjištění typu výrazu
Zrušení proměnné
Funkce print()
Funkce len()
Funkce max() a min()
Operátor in a not in
Funkce range() a xrange()
Funkce raw_input(), input() a eval()
Příkaz pass
Funkce dir()
Funkce help()