čtvrtek 19. září 2019

Standardní knihovna Pythonu

Na portálu sallyx.org najdeme i poznatky pro náročnější uživatele Pythonu.
Patří k tomu dílčí téma: Standardní knihovna
Na níže uvedené adrese najdete stručný popis některých standardních i nestandardních modulů jazyka Python.
Adresa dílčího tématu je:
https://www.sallyx.org/sally/python/
a ukázka popisu regulárních výrazů ma:
https://www.sallyx.org/sally/python/regularni-vyrazy.php
Standartní knihovna
1. Modul mx.DateTime
      Práce s časem a datem, modul time, datetime a mx.DateTime, atribut __dict__.
2. Regulární výrazy
      Používání regulárních výrazů
3. CGI
      Program cgi, proměnné prostředí (os.environ).
4. CGI 2
      Formuláře, QUERY_STRING, modul cgi.
5. PostgreSQL
      Modul psycopg - spojení s databází PosgreSQL.
6. SQLite
      Modul sqlite3 - spojení s databází SQLite.
7. MySQL
      Modul Mysqldb - spojení s databází MySQL.
8. E-mail
      Modul smtplib - odesílání emailů.
9. Grafické uživatelské rozhraní Gtk
      Jak vytvořit grafické uživatelské rozhraní v Pythonu pomocí Gtk.