čtvrtek 19. září 2019

Python 3 - Výukový kurz

Na portálu books.google.cz/books najdete nabídky vybraných knih v plném znění.
Jednou z knih je kniha Python 3 - výukový kurz od Marka Summerfielda vydané v CPressu v roce 2013. Rozsahem 543 stran představuje nejpodrobnější zdroj poznatků o programovacím jazyku Python 3.
Obsah knihy se na books.google.cz dobře čte a prohledává.
Knihu v českém překladu najdete na adrese
http://tinyurl.com/y22p7bvn