čtvrtek 19. září 2019

12+ informative Python video tutorials for beginners

Ještě jednou se zastavíme uportálu "softwaretestinghelp.com".
Portál nabízí 15 video-tutoriálů ( viz níže ), které pokrývají základ problematiky užití Pythonu v praxi. Doporučuji si prohlédnout obsah alespoň jednoho z 15-ti popisů. Každé dílčí téma je zpracováno s velkou pečlivostí. Kromě videa nabízí popis toho, co se v každé části návštěvník naučí, přehled syntaxe a jejího užití,stručný a věcný závěr-shrnutí.
Úvodní stránka nese název:
Python Tutorial For Beginners (Hands-On FREE Python Training)
Last Updated:August 21, 2019
Adresa úvodní stránky pro sadu video-tutoriálů:
https://www.softwaretestinghelp.com/python/
Cituji z úvodu www stránky:
"Python Tutorial Series for Beginners with Hands-On Video Tutorials:
Learn Python from scratch with this informative hands-on free Python Training course.
A list of 12+ informative Python video tutorials for beginners is enlisted in a systematic way with classic examples for your easy understanding.
You can learn the practical fundamentals of Python through this series."
Seznam video-tutoriálů:
Learn Python for Free
Tutorial 1: Python Introduction and Installation
Tutorial 2: Python Variables
Tutorial 3: Python Data Types
Tutorial 4: Python Operator
Tutorial 5: Python Conditional Statements: if_else, elif, nested if statements
Tutorial 6: Looping in Python
Tutorial 7: Python Control Statements
Tutorial 8: Python Functions
Tutorial 9: Input-Output and Files in Python
Tutorial 10: Python OOPs concept
Tutorial 11: Python DateTime
Tutorial 12: Python String Functions
Tutorial 13: Python File Handling
Tutorial 14: Python Main Function
Tutorial 15: Python Interview Questions and Answers
Uvedený tutoriál se může stát vašim dobrým pomocníkem nejen při poznávání nového obsahu, ale i jako příručka při řešení některých problémů.